שדרוג מעמד לנשוי במשרד הפנים

מה על בני זוג אשר החלו הליך של הסדרת מעמד מכוח חיים משותפים ואמצע התהליך החליטו להתחתן לעשות על מנת לשדרג את מעמד בן הזוג הזר לאחר מכן. מאמר זה יענה על השאלה כיצד בני הזוג צריכים להתנהל מול משרד הפנים בבקשה לשדרוג מעמד מכוח זוגיות-חיים משותפים למעמד של נשואים ואיתו קבלת אשרת א'5.

בפסק הדין בבית המשפט המחוזי ב- עתמ (מרכז) 12316-03-21עדי בריל נ' משרד הפנים נקבע כי "האבחנה בין רישום הנישואין במישור המינהלי לשאלת תקפותם במישור הדין המהותי נושאת חשיבות מיוחדת במשפט הישראלי, נוכח המציאות בה חל בישראל הדין האישי הדתי על נישואין של אזרחי ישראל הנערכים בשטח ישראל, לפי סימן 51 לדבר המלך במועצה, 1922"

השלב הראשון-רישום הנישואים במרשם האוכלוסין וההגירה

במילים אחרות, בשלב הראשון על משרד הפנים לעשות הבחנה בין רישום בני הזוג כנשואים וזאת אף מבלי לערוך כל בירור לגבי כנות הקשר של בני הזוג, כל עוד בני הזוג הציגו תעודה ציבורית תקפה ומאומתת וזאת מכוח הלכה ידועה של פסיקת בית המשפט העליון הנכבד שנקבעה מכוח הלכת פונק שלזינגר, לפיה יש לרשום מצב אישי בהינתן תעודה ציבורית מאומתת של רשות המוסמכת לכך ואל לו לפקיד רשות האוכלוסין וההגירה להחליט בדבר מקום עריכת הטקס.

השלב השני-שדרוג מעמד לתושבות ארעית א/5

לאחר רישום הנישואין השלב השני הוא הגשת בקשת לשדרוג מעמד לרישיון תושב ארעי מסוג א/5 שאז יערכו ראיונות בדבר כנות הקשר הזוגי לבני הזוג על ידי רשות האוכלוסין, כמו כן ידרשו בני הזוג לרשום את הנישואין במדינת המוצא של בן הזוג הזר ואם מי מבני הזוג הזר שינה את שמו, הלה יצטרך להביא תיעוד על שינוי השם במדינת מוצאו.

ייצוג משפטי בבקשה לשדרוג מעמד

ראינו כי ככל ומוצגת תעודה נישואין תקפה ומאומתת כדין המעידה על טקס נישואין, המוכר באותה מדינה של בן הזוג הזר, על פקיד משרד הפנים חלה החובה  לרשום הנישואין במרשם האוכלוסין, אולם לעניין שדרוג המעמד ל-א'5 הדרך עוד ארוכה ונהיר שמדובר בפתיחת תיק להסדרת מעמד מכוח נישואים מהתחלה לרבות הגשת מסמכים נוספים.

מומלץ להיעזר בעורכי דין המומחים להגירה ומשרד הפנים בכלל ולשדרוג מעמד בפרט.

 פנו עוד היום לתיאום פגישת ייעוץ משפטי ללא עלות.