קבלת אזרחות ישראלית

בחוק האזרחות התשי"ב-1952 קבע המחוקק הישראלי מי זכאי לקבל אזרחות ישראלית.

ההליך הפרוצדורלי נעשה אל מול רשות ההירה והאוכלוסין הידועה גם כמשרד הפנים.

כפי שצווה המחוקק ניתן לקבל אזרחות ישראלית רק על ידי מי שזכאי על פי החוק להיות אזרח ישראלי.

סעיף 2 מקנה אזרחות לפי חוק השבות אשר כידוע קבע את הזכות של כל יהודי לעלות לישראל ולקבל אזרחות.

סעיף 3 מקנה אזרחות מכוח ישיבה בישראל ומיועד בעיקר למי שהיה תושב ישראל ערב הקמת המדינה .

סעיף 4 מקנה אזרחות מכוח לידה למי שנולד בישראל והוריו באותה העת היו אזרחים ישראלים ו/או מי שנולד מחוץ לישראל והוריו היו אזרחים ישראלים.

סעיף 4א מקנה זכות לאזרחות מכוח לידה וישיבה בישראל ונועד למי שנולד בישראל ולא היה לו מעולם שום אזרחות במידה והיה תושב ישראל בחמש השנים לפני הגשת הבקשה לאזרחות והוא ביקש להיות אזרח בין גיל 18 לגיל 21 .

סעיף 4ב מקנה זכות לאזרחות מכטח אימוץ לקטין מיום אימוצו בתנאי שאומץ לפי הוראות חוק אימוץ ילדים כשאחד מהוריו הינו אזרח ישראלי או שאומץ מחוץ לישראל כשאביו או אימו המאמצים היו אזרחי ישראל ונתנה הסכמת שני ההורים.

סעיף 5 מקנה זכות לאזרחות בישראל לבגיר בכמה תנאים מצטברים כדלקמן: נמצא בישראל, היה בישראל 3 שנים מתוך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה, זכאי לשבת בישראל כתושב קבע, השתקע בישראל, יודע את השפה העברית וויתר או יוותר על אזרחות אחרת.

סעיף 7 מקנה אזרחות לבעל ו/או אישה של אזרח ישראלי זאת במסגרת ההליך המדורג שלוקח כחמש שנים.

סעיף 8 מקנה אזרחות לקטינים שאביו או אמו קבלו אזרחות ישראלית בתנאי שהקטין היה תושב ישראל

במידה והקטין אזרח חוץ ושני הוריו רשאים להחזיק בו ורק אחד מהם התאזרח הקטין לא יקבל אזרחות במידה ואחד ההורים הצהיר שאין ברצונו שהקטין יהיה אזרח ישראלי.

סעיף 9 מקנה אזרחות מכוח הענקה של שר הפנים במקרים הבאים:

לקטין תושב ישראל על פי בקשת הוריו, לקטין שאביו או אמו קבלו אזרחות בזמן שהיו קטינים בעצמם גם אם וויתרו על אזרחותם.

בסעיף זה גם נתנה הסמכות לשר הפנים להעניק אזרחות לתושב ישראל שהשר שוכנע כי הוא מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה והוא או בן משפחתו (בן זוג, הורה, בן ואח) שרתו בצה"ל או פעלו פעולה של ממש לקידום הביטחון ו/או הכלכלה ו/או עניין אחר החשוב למדינה או שהענקת אזרחות כאמור היא מעניינה של המדינה.

בכל פנייה לרשות ההגירה והאוכלוסין ולמשרד הפנים רצוי להתייעץ עם עו"ד הבקי בתחום, משרד עו"ד דניאל כפיר ומורן לוי מתמחה בדיני הגירה ובעל הצלחות רבות והנך מוזמן לפנות אלינו לקבלת הייצוג המתאים לך.