נוהל הטיפול בהענקת מעמד לבן קטין של בן/ת זוג של ישראלי

קטין של בן זוג זר של ישראלי לא יקבל מעמד/ויזה/אשרת כניסה לישראל באופן אוטומטי ויש לפעול להסדיר את מעמדו של הקטין בטרם הכניסה לישראל, בוודאי גם במקרים שהקטין הוא בנו של הישראלי אך מעמדו לא הוסדר בשגרירות ישראל מיד עם היוולדו ואז יש צורך לבצע בדיקת אבהות/DNA  בישראל.

 

הבחנה בין נשואים לבין ידועים בציבור

יש להבחין בין שני מצבים בטרם הגשת בקשה לצירוף קטין נלווה מקשר זוגי קודם, אם בני הזוג נשואים נהיר כי ניתן להגיש את הבקשה ואולם יש צורך בהסכמת אבי הקטין להגירתו לישראל, ואולם מקום בני הזוג לא נשואים, הבקשה תסורב על הסף אך עומד לבני הזוג האפשרות להגיש בקשה הומניטרית בעניינו של הקטין הנלווה. ישנן חלופות נוספות כמו אימוץ

 

נוהל הטיפול בהענקת מעמד לבן קטין של בן/בת זוג של זכאי שבות

"נוהל הטיפול בהענקת מעמד לבן קטין של בן/בת זוג של זכאי שבות". מטרתו היא, כאמור בסעיף א.1 בנוהל, "לקבוע את השיטה לטיפול בבקשות לשינוי מעמד לילדים קטינים שאינם זכאי שבות של זכאי חוק השבות.

 

פסיקת בית המשפט

על פי בית המשפט המחוזי "נוהל קטין נלווה נועד, לאפשר למי שאינו זכאי שבות מכוח עצמו, הרוכש מעמד בישראל מכוח היותו בן זוגו של זכאי שבות, להסדיר גם את מעמדו של ילדו מקשר זוגי קודם, שאף הוא אינו זכאי שבות מכוח עצמו. מאחר שמדובר בילד מקשר זוגי קודם של בן הזוג הזר, נקבע בנוהל כי אחד התנאים להסדרת מעמדו של הקטין הוא הסכמת ההורה השני שלו או הוכחת פטירתו (סעיף ב.4 בנוהל קטין נלווה). בנסיבות אלו, שבהן בן הזוג הזר רוכש מעמד מכוח היותו בן זוגו של זכאי שבות, אך יש לו ילד קטין מקשר זוגי קודם, שאינו זכאי שבות, הנוהל מאפשר להימנע מניתוק הילד מהורהו (בן הזוג הזר), אם התקיימו כל תנאי הנוהל (בדומה לנסיבות שנדונו בעניין אנקין, שבו דובר במי שנישאה ליהודי שחוק השבות חל עליו, שעלתה עמו לישראל וביקשה לצרף את בנה מנישואיה הקודמים, שאינו זכאי שבות). מדובר אפוא, בנוהל אשר נועד למנוע מצב שבו הורה זר, שאינו זכאי שבות, הנלווה אל בן זוגו העולה לישראל מכוח חוק השבות, יידרש להתנתק מילדיו מקשר זוגי קודם או להתנתק מבן זוגו הנוכחי (עולה מכוח חוק השבות) ולהישאר בארץ מוצאו, רק כדי לא להתנתק מילדיו מהקשר הזוגי הקודם.

 

קבלת ייצוג משפטי

תכליתו של נוהל קטין נלווה כאמור הוא שימור התא המשפחתי הכולל את בן הזוג של זכאי השבות ואת ילדו הקטין. בכל אופן מומלץ לפנות לעורכי דין המתמחים בנהלי משרד הפנים ודיני אוכלוסין והגירה לישראל בטרם הגשת הבקשה, וזאת לשם הצלחתה בזמן מהיר וחיסכון של משאבים מיותרים.

 

ניתן לתאם פגישת ייעוץ משפטי ללא עלות והתחייבות