ייצוג אזרחים זרים

ייצוג אזרחים זרים שהוצא כנגדם צו הרחקה מישראל

למשרד הפנים, מוקנית הסמכות לגרש אזרח זר השוהה באופן לא חוקי, לשם ביצועו היעיל של צו הגירוש ניתן צו מעצר זמני כדי להבטיח את הימצאותו של האזרח הזר בעת גירושו. יש להדגיש כי החלטתו של משרד הפנים לגרש ו/או לעצור אינה סופית ונתונה לביקורת ולשינוי אם בדרך הגשת ערר ואם בדרך הגשת עתירה מנהלית.

ניסיון לפעול לבד, עלול להוביל לתוצאות הרסניות אשר לא אחת מובילים לגירושו של האזרח הזר, לכן נדרשים ייעוץ והכוונה ע"י עורך דין הגירה בעל ניסיון בתחום.