מידע מקצועי

חוקים

נהלים

כללי

נוהל ניהול נהלים

מרשם

נוהל ביצוע שינויים, תיקונים, השלמות ומחיקות בפרטי רישום במרשם האוכלוסין
נוהל הטיפול בקביעת שם אב לילד שהשם הפרטי של אביו אינו ידוע
נוהל טיפול בשינוי המצב האישי -נישואין שנערכו בארץ
נוהל טיפול בגירושין שנערכו בארץ
נוהל טיפול בגירושין/ נישואין שנערכו בחו"ל
נוהל טיפול בנישואי קטינה (בוסר)

דרכונים

אזרחות

נוהל הטיפול בבקשת אישור על אזרחות ארצישראליתפלשתינאית מתקופת המנדט

אזרחות

נוהל הטיפול בזרים המבקשים להיכנס ארצה ממדינות הפטורות מאשרת כניסה
נוהל הטיפול בהארכות של רשיון ביקור מסוג ב/2

תחנות רישום

נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות במקום בלויה

מינהל עובדים זרים

נוהל הגשת בקשה להתלייה או לביטול התלייה של היתר להעסקת עובד זר בסיעוד

מינהל אכיפה

נוהל הוצאת צו הרחקה

כללי

נוהל ניהול נהלים

מרשם

נוהל ביצוע שינויים, תיקונים, השלמות ומחיקות בפרטי רישום במרשם האוכלוסין
נוהל הטיפול בקביעת שם אב לילד שהשם הפרטי של אביו אינו ידוע
נוהל טיפול בשינוי המצב האישי - נישואין שנערכו בארץ
נוהל טיפול בגירושין שנערכו בארץ
נוהל טיפול בגירושין/ נישואין שנערכו בחו"ל

דרכונים

אזרחות

נוהל הטיפול בבקשת אישור על אזרחות ארצישראליתפלשתינאית מתקופת המנדט

אשרות

נוהל הטיפול בזרים המבקשים להיכנס ארצה ממדינות הפטורות מאשרת כניסה
נוהל הטיפול בהארכות של רשיון ביקור מסוג ב/2

תחנות רישום

נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות במקום בלויה

מינהל עובדים זרים

נוהל הגשת בקשה להתלייה או לביטול התלייה של היתר להעסקת עובד זר בסיעוד

מינהל אכיפה

נוהל הוצאת צו הרחקה