הסדרת מעמד לבני זוג

הסדרת מעמד לבני/בנות זוג זרים הנשואים לישראלים, לרבות בני אותו מין

בן זוג זר של אזרח ישראלי אינו זכאי אוטומטית לקבל מעמד בישראל, על בני הזוג להוכיח בפני משרד הפנים את כנות הקשר ביניהם טרם הזמנת בן הזוג הזר לישראל. הליך הסדרת מעמד בן הזוג הזר של אזרח ישראלי הינו תהליך מורכב הנמשך לכל הפחות חמש שנים. במהלך הזמן הזה נדרשים בני הזוג להוכיח כי הם מנהלים משק בית משותך וקשר זוגי אמיתי באמצעים שונים, לרבות תשאולים חוזרים ונשנים במשרד הפנים. מומלץ להסתייע בהליך זה בליווי של עורך דין בקיא ומנוסה בנהלים והליכים, ומנוסה בייצוג אצל משרד הפנים על מנת להסדיר את מעמדו של בן הזוג הזר ללא מכשולים.