הגשת ערעור על משרד הפנים באיחור ושיהוי

 

על החלטת דחייה שנתנה על ידי משרד הפנים ניתן לערר על ידי הגשת ערעור פנימי תוך 21 ימים וככל שהערר הפנימי נדחה אף הוא, ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין לעררים  של בתי הדין לאוכלוסין והגירה. אולם מה הדין בחלוף המועד להגשת הערר, היינו האם ניתן לערר על החלטות גם אם חלפו מניין הימין להגשת ערעור או ערר פנימי?

המסגרת החוקית למועדים להגשת ערר

נוהל הטיפול בבקשות ובעררים על החלטות לשכות ומטה של רשות האוכלוסין וההגירה, קובע כי ניתן להגיש ערר פנימי אחד בלבד על החלטת גורם מגורמי הרשות האוכלוסין וההגירה יוגשבכתב בלא שיהוי ולא יאוחר מ-21 ימים מיום קבלת ההחלטה. סעיף 13 כד' ל הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, קובע כי הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של הרשות בעניינו, רשאי להגיש ערר על ההחלטה לבית הדין לעררים שיוגש בכתב, בתוך 30 ימים מיום מיום שהעורר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעורר עליה, לפי המוקדם.

הגשת ערעור בחלוף המועד

ככל שסיכוי הערר  גדולים וככל שינה סיבה המניחה את הדעת לפיה נמנע מלהגיש את הערר במועד הרי שבית המשפט יפסוק כי אין לראות בכך התנהלות המצדיקה את סילוק הערעור על הסף וזאת על מנת  לתת למערער את יומו בבית הדין, ועל מנת שההחלטה בעניינו תתקבל לגופו של עניין. יחד עם זאת אין מדובר כלל גורף ואוטמטי.

פנייה לעו"ד המומחה לגיני הגירה ועררים

שימו לב, מדיניות הרשות לעיתים קרובות היא מאוד דווקאנית הנצמדת לנהלים קשוחים ואינה מרבה לסטות מהם. זקוקים לערר על החלטה של משרד הפנים אך חלף המועד להגשת ערר על פי לוחות הזמנים שהוצגו לעיל, נהיר כי מומלץ לפנות לעורך דין לענייני משרד הפנים שיכין עבורכם ערר ואיתו בקשה משפטית להארכת מועד להגשת הערר שאחרת הערר עלול להידחות על הסף.

פנו עוד היום לתיאום פגישה ללא עלות