בקשות מקלט ובקשות הומנטיריות

בקשות מקלט, בקשות הומניטריות, ועדות מאוימים

בישראל, קיימת ועדה הנקראת "הועדה בינמשרדית לעניינים הומניטאריים", אשר בסמכותה לדון במקרים בהם אין המבקש עומד בקריטריונים הקבועים בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, אך מטעמים הומניטאריים מיוחדים ראוי לאשר את שהייתו, ועדה זו הינה ועדה המייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבואו לבחון בקשות למתן מעמד בישראל.

ניתן לבקשת אשרות שהייה מטעמים הומניטאריים מיוחדים, טעמים אלו רבים הם וכי קצרה היריעה מלהכילם, כמו כן טעמים אלו אינם בגדר רשימה סגורה, חשוב לציין כי מעבר להם ישנם מקרים רבים אשר כל אחד מהם ידון לגופו.

משרד עו"ד דניאל כפיר ומורן לוי ידע לטפל ולהתמודד עם הבעיות השונות העולות תוך כדי הסדרת מעמד לפליטים, למשרד עו"ד דניאל כפיר ומורן לוי נסיון רב וידע מעמיק בתחום.