ביטול קנס וכתב אישום בגין העסקת עובדים זרים

ביטול קנס מינהל וייצוג בכתב אישום בגין העסקת עובדים זרים, אינו דבר של מה בכך, שכן נקבע בבית משפט כי "עבירות כלכליות שהדרך להילחם בהן היא באמצעות יצירת הרתעה כלכלית דרך הטלת קנסות כבדים, שתכליתה היא להפוך את העבריינות בתחום לבלתי משתלמת. על רקע זה, ככלל, דרך המלך ליצירת הרתעה יעילה ואפקטיבית היא בהטלת סנקציה עונשית כספית"

 

גובה הקנס המינהלי בגין העסקת עובד זר שלא כדין

הרף המינימלי של מתחם הענישה בגין עבירה של העסקת עובד זר ללא היתר הוא כפל הקנס המנהלי כלומר: 10,000 ₪ הרף העליון של הקנס בגין העסקת עובד זר כאשר העבירה בוצעה במסגרת עסקו או משלח ידו של המעסיק, נקבע בחוק כפי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, קרי 116,800 ₪, בגין כל עובד.

 

התתמודדות עם כתב אישום

מתחם הענישה הנהוג ביחס להעסקת עובד זר שלא כדין נע בין כפל הקנס המנהלי, היינו סך של 10,000 ₪, לבין 30% מהקנס הפלילי המרבי, היינו 35,040 ₪. בעניין חדוות הורים העמיד בית הדין הארצי לעבודה את הרף העליון של מתחם הענישה בגין עבירה של העסקת עובד זר בניגוד לסעיף 2(א)(2) לחוק על 30% מהקנס הפלילי המירבי ובפסק הדין בעניין משה אדרי אישר בית הדין הארצי לעבודה את מתחם הענישה שנקבע על ידי בית הדין האזורי, שנע בין כפל הקנס המנהלי ל – 50% מהקנס המירבי (לגבי עובד אחד).כך למשל נקבע בית הדין הארצי לעבודה כי מתחם הענישה בגין העסקתם של שני עובדים זרים, האחד לתקופה בת שנתיים וחצי והשני לתקופה בת שלוש וחצי שנים, נע בין 20,000 ש"ח, כפל הקנס המנהלי ביחס לשני העובדים, ל- 70,080 ש"ח, 30% מהקנס המירבי ביחס לשני העובדים

 

ייצוג מעסיקים שהוגש כנגדם כתב אישום בגין העסקה לא חוקית

משרדנו מתמחה בתחום דיני ההגירה ובייצוג מעסיקים שהוגש כנגדם כתב אישום בגין העסקה לא חוקית של עובדים זרים. זיכרו- לא הכל אבוד, ניתן לבטל/לזכות מעסיקים מכתב אישום שהוגש כנגדם, הכל תלוי בחומר הראיות בנאסף בתיק ולאו דווקא בכם גם אם בפועל נתפס עובד זר ללא אשרה.

 

זומנתם לחקירה ע״י אגף אכיפה של משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה, ממולץ לפנות אלינו באופן מיידי לקבלת ייעוץ לפני החקירה